Спестете време и пари! Качествени и комплексни решения относно европейски програми и проекти, подбор на персонал и обучения!

Как можем да ви бъдем полезни?

Ние сме консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски и национални програми.

Ние залагаме на високо качество на предлаганите услуги, с фокус върху потребностите на клиента, като гаранция за успех.
Сред приоритетите ни е успеха на нашите клиенти, който постигаме с помощта на екип от професионалисти, инновативно мислене и опит. С коректно отношение и индивидуален подход към бизнеса на всеки клиент постигаме взаимен успех и установяваме трайни взаимоотношения, които създават нови възможности за развитие на нашите клиенти.

Защо да изберете нас?

Стремежът ни е да улесним и подпомогнем максимално нашите клиенти при търсене на безвъзмездно финансиране за представляваните от тях организации, както и съдействие за техните инвестиционни намерения.

СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ е била консултант по следните, одобрени за финансиране проекти:

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

• Проекти за закупуване на ново технологично оборудване за предприятия от: шивашката прoмишленост; сектор машиностроене; сектор производство на стоманени изделия; сектор производство на ТВ и филмови продукции; хранително-вкусовата промишленост
• Проекти за разработване на иновативни продукти и услуги
• Проекти за внедряване на иновативни продукти и услуги
• Проекти за въвеждане на международни стандарти и информационни системи за управление на бизнеса (ERP системи)

По Програма за развитие на селските райони

• Проекти за изграждане на: семейни хотели; къщи за гости; мотели; вилни селища
• Проекти в областта на селското стопанство – създаване на трайни насаждения; покупка на земеделска техника; изграждане и модернизация на животновъдни ферми
• Проект за изграждане и оборудване на винарска изба
• Проект за изграждане и оборудване на предприятие за производство на биобрикети и пелети
• Проекти за изграждане на: фотоволтаични централи; малка водно-електрическа централа;централа за производство на електроенергия от биомаса

По Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”

• Проекти за обучение на персонала на предприятията
• Проекти за инвестиции за създаване на безопасни условия на труд в предприятията.

Свържете се с нас